Skip to main content

Občianske združenie

PQ - súbor pre komornú hudbu


OZ PQ - súbor pre komornú hudbu vzniklo za účelom zachovania ďalšieho rozvoja kultúrnych hodnôt.

Hlavné ciele OZ PQ sú organizovanie koncertov a podujatí na Slovensku, ako aj v zahraničí, prostredníctvom slovenských umelcov a komorných zoskupení.

Taktiež spolupráca pri organizovaní medzinárodných projektov.