Koncert 4.12.2016 o 17.00

Kostol, Hnúšťa
Slovenské kvarteto

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené