Koncert 3.12.2016 o 18.00

Katedrála, Rožňava
Slovenské kvarteto

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené