Koncert 2.12.2017 o 17.00

Kostol, Lučenec
Slovenské kvarteto

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené