Koncert 3.12.2016 o 15.00

Farský kostol, Rimavská Sobota
Slovenské kvarteto

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené