Koncert 29.11.2019 o 15.00

Kostol Navštívenia Panny Márie, Kežmarok
Slovenské kvarteto

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené