Koncert 26.12.2016 o 15.30

Kostol navštívenia Panny Márie, Považská Bystrica
Hummel Quartet

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené