Koncert 7.12.2016 o 10.00

Školské nám., Rohožník
Slovenské kvarteto

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené