Koncert 13.12.2017 o 19.00

Dôstojnícky pavilón, Komárno
Hugo Kauder Kvartet

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené