Koncert 30.11.2017 o 19.00

Kostaol Nanebovzatia Panny Márie, Rohožník
Slovenské kvarteto

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené