Koncert 23.9.2018 o 16.00

kaplnka Ukrižovania, Kaštieľ Chtelnica
Violette Quartet

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené