Koncert 6.12.2018 o 20.00

Dôstojnícky pavilón, Komárno
Hugo Kauder Quartet

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené