Koncert 15.12.2019 o 10.00

Dôstojnícky Pavilón, Komárno
Hugo Kauder Quartet

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené