Koncert 13.12.2019 o 13.30

Spoločenská sála DSS
Slovenské kvarteto

Z vererjných zdrojov podporil

© 2008 - PQ - Súbor pre komornú hudbu | Všetky práva vyhradené